Skip to main content

SVH Meesterijsbereider Joep Biemans overleden

joep biemans rip 2023

SVH Meesterijsbereider Joep Biemans overleed op 4 juni op 78-jarige leeftijd. Hij was een van de grondleggers van de huidige Hygiënecode voor IJsbereiding en ontving in 2010 de Daan Blei-penning voor zijn inzet voor de ambachtelijk ijsbranche.

“Het ambacht moet áltijd voorop staan bij een ijsbereider”, vond Joep Biemans. “Dus geen poedertjes gebruiken, maar weten wat je in je ijs stopt. Wees daar de hele dag voor honderd procent mee bezig. Vraag je continu af waarom een consument naar jouw salon zou moeten komen.”

SVH Meesterijsbereider
Joep Biemans heeft veel betekend voor de ijsbranche. Hij was een van de auteurs van de nieuwe Hygiënecode voor IJsbereiding en was een van de initiatiefnemers van stichting Ice for Africa, waar kansloze, dove jongeren in Zuid Afrika worden opgeleid tot ambachtelijk ijsbereider. Sinds 1993 mocht hij zich SVH Meesterijsbereider noemen en werd later ook voorzitter van deze vereniging. Bij zijn afscheid als voorzitter in 2010 kreeg hij de Daan Blei-penning.

In Memoriam
Clara Bloemhoff werkte tijdens haar periode bij Vakblad IJs veel met het samen en plaatste op LinkedIn een mooie in memoriam. “Toen ik nog een klein redacteurtje was, en echt heel erg mijn best deed in een voor mij nieuwe wereld, kwam ik in aanraking met Joep Biemans. Dé SVH Meesterijsbereider. Je moest van goede huize komen, wilde je meneer Biemans’ respect krijgen. Je moest nog beter je best doen voor die guitige glimlach van hem”, schrijft ze. “Een hele poos ontvingen Hilco Wagenaar en ik na elke uitgave van Vakblad IJs! steevast een mail van Joep. Met daarin wat hij allemaal niet goed vond aan het blad. Heerlijk vonden we dat. Joep had een enorm groot hart voor de sector en voor de mens. Maar in zijn woorden moest je soms wel even zoeken naar dat grote hart van hem.”